Opieka nad osieroconymi i niepełnosprawnymi dziećmi sprawowana jest przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Ścianwce Dolnej od roku 1946. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie finansowany jest obecnie z udziałem środków publicznych przekazywanych Zgromadzeniu przez Starostę Powiatu Kłodzkiego na podstawie umowy o realizację zadań zleconych przez administrację publiczną. Dom posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, zarejestrowanej przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 1/2007 w dniu 22 stycznia 2007 roku (znak PS.II.9013/1/2007) na czas nieokreślony.

Opieka nad osieroconymi i niepełnosprawnymi dziećmi
sprawowana jest przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy
od Dzieciątka Jezus w Ścianwce Dolnej od roku 1946.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie finansowany jest obecnie
z udziałem środków publicznych przekazywanych Zgromadzeniu
przez Starostę Powiatu Kłodzkiego na podstawie umowy
o realizację zadań zleconych przez
administrację publiczną.

Dom posiada status Organizacji Pożytku Publicznego,
zarejestrowanej przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 1/2007
w dniu 22 stycznia 2007 roku (znak PS.II.9013/1/2007)
na czas nieokreślony.