1 października – Święto Patronalne naszych Sióstr.

2 października – Święto Naszego Anioła Stróża.

4 Październik – My w jesiennym obiektywie.

14 października – Dzień Edukacji Narodowej nasze Dziękujemy składamy Nauczycielom i Opiekunom

18 października – Modlitwa o pokój i jedność na całym świecie. Różaniec ma wielką moc.