Terapia Zajęciowa prowadzona jest przez terapeutę zajęciowego – panią Barbarę Nagaj.

Zapraszamy do obserwowania profilu terapeutycznego
w serwisie Facebook.

Terapia zajęciowa to usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego, mających na celu maksymalny rozwój umiejętności, które umożliwiają jej wykonanie czynności samoobsługowych. Zajęcia dobierane są w taki sposób, aby ich wykonywanie usprawniało uszkodzoną czynność organizmu lub pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny. W naszym Domu terapia zajęciowa, dla której wydzielone jest osobne pomieszczenie działa bardzo sprawnie.

Czynna jest od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.

Pracownia zapewnia chłopcom szereg różnych rodzajów zajęć. Są to zajęcia manualne,w trakcie których chłopcy uczestniczą w wykonywaniu różnego rodzaju prac ręcznych, których efektem jest szeroka gama wyrobów artystycznych, takich jak np. wyszywanki, kartki świąteczne, ozdoby, stroiki, różnego rodzaju obrazki i szereg innych rzeczy. W trakcie tych prac chłopcy wykonują bardzo różne czynności kleją, wycinają, przebijają, malują, szyją itp.

Wyroby terapii są często sprzedawane. Uzyskiwane fundusze zapewniają środki do dalszej pracy terapii. Oprócz zajęć typowo manualnych organizowane są także zajęcia rozrywkowe w trakcie których chłopcy oglądają bajki na DVD, przeglądają czasopisma a także układają puzzle i układanki. W ramach ergoterapii chłopcy bardzo często pomagają w pracach polowych. Pielęgnują ogródek oraz dbają o porządek wokół domu.
W naszym Domu organizowane są także zajęcia ruchowe. Chłopcy uczestniczą w ćwiczeniach ogólnousprawniających oraz spacerach. Organizowane są także zabawy taneczne i spektakle teatralne. Zajęcia terapeutycznym zawsze towarzyszy miła i rodzinna atmosfera.

Pracę terapeutyczną z mieszkańcami zaczyna się zwykle od poprawiania funkcji najmniej zaburzonych. Najważniejszym defektem u osób z niepełnosprawnością intelektualną są nieprawidłowości w przebiegu spostrzegania, różnicowania, porównywania oraz uogólniania. Terapia zajęciowa musi uwzględniać wszystkie uszkodzenia. Zajęcia prowadzi się całościowo, uwzględniając w bardzo szerokim zakresie indywidualne właściwości psychofizyczne poszczególnych mieszkańców. Zakres działalności korekcyjnej prowadzi się wokół poprawiania motoryki, mowy, samoobsługi i zachowania w środowisku społecznym. Miejscem tej działalności jest warsztat terapii zajęciowej. Metody to przede wszystkim ukierunkowana zabawa, dobrze zorganizowana praca dająca zamierzone efekty, ćwiczenia w mówieniu, samoobsłudze.

Cele terapii zajęciowej:

 • Zmniejszenie napięcia w stanach depresyjnych i lękowych
  Przestawienie toru myślenia chorego i zwrócenie uwagi na sprawy nie związane z chorobą.
 • Poprawa stanu fizycznego
 • Neutralizowanie otępiającego działania nudy i bezczynności.
 • Stworzenie u chorego poczucia własnej wartości oraz rozszerzenia kręgu zainteresowań
 • Wzbogacenie jego życia emocjonalnego
 • Zaktywizowanie chorych nie posiadających zajęcia
 • Umożliwienie szybciej i lżej przebiegającej akceptacji kalectwa
 • Doskonalenie pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Rozwijani sprawności manualnych. Kształcenie zdolności ruchów precyzyjnych i dokładnych.
 • Rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • Kształtowanie umiejętności nadawania i odbioru informacji drogą werbalną
 • Ćwiczenia percepcji słuchowej
 • Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownik:
 • Kształtowanie umiejętności liczenia
 • Poprawa komunikacji interpersonalnej.
 • Wypracowanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.
 • Niwelowanie napięć emocjonalnych.
 • Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych na materiale ortograficznym.
 • Praca nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości.
 • Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.

Wszystkie proponowane w DPS formy terapii zajęciowej, wysiłki instruktorów terapii, skupiają się na człowieku niepełnosprawnym i jego potrzebach. Mają na celu jego usprawnienie, rozwój i polepszenie jakości życia na tyle, na ile jest to możliwe. Mieszkańcy dobrowolnie współuczestniczą w codziennych pracach domowych i gospodarczych Domu