Terapia Zajęciowa prowadzona jest przez terapeutę zajęciowego – panią Barbarę Nagaj.

Terapia zajęciowa to usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego, mających na celu maksymalny rozwój umiejętności, które umożliwiają jej wykonanie czynności samoobsługowych. Zajęcia dobierane są w taki sposób, aby ich wykonywanie usprawniało uszkodzoną czynność organizmu lub pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny. W naszym Domu terapia zajęciowa, dla której wydzielone jest osobne pomieszczenie działa bardzo sprawnie.

Czynna jest od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.

Pracownia zapewnia chłopcom szereg różnych rodzajów zajęć. Są to zajęcia manualne,w trakcie których chłopcy uczestniczą w wykonywaniu różnego rodzaju prac ręcznych, których efektem jest szeroka gama wyrobów artystycznych, takich jak np. wyszywanki, kartki świąteczne, ozdoby, stroiki, różnego rodzaju obrazki i szereg innych rzeczy. W trakcie tych prac chłopcy wykonują bardzo różne czynności kleją, wycinają, przebijają, malują, szyją itp.

Cele terapii zajęciowej:

 • Zmniejszenie napięcia w stanach depresyjnych i lękowych
  Przestawienie toru myślenia chorego i zwrócenie uwagi na sprawy nie związane z chorobą.
 • Poprawa stanu fizycznego
 • Neutralizowanie otępiającego działania nudy i bezczynności.
 • Stworzenie u chorego poczucia własnej wartości oraz rozszerzenia kręgu zainteresowań
 • Wzbogacenie jego życia emocjonalnego
 • Zaktywizowanie chorych nie posiadających zajęcia
 • Umożliwienie szybciej i lżej przebiegającej akceptacji kalectwa
 • Doskonalenie pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Rozwijani sprawności manualnych. Kształcenie zdolności ruchów precyzyjnych i dokładnych.
 • Rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • Kształtowanie umiejętności nadawania i odbioru informacji drogą werbalną
 • Ćwiczenia percepcji słuchowej
 • Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownik:
 • Kształtowanie umiejętności liczenia
 • Poprawa komunikacji interpersonalnej.
 • Wypracowanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.
 • Niwelowanie napięć emocjonalnych.
 • Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych na materiale ortograficznym.
 • Praca nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości.
 • Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.

Wszystkie proponowane w DPS formy terapii zajęciowej, wysiłki instruktorów terapii, skupiają się na człowieku niepełnosprawnym i jego potrzebach. Mają na celu jego usprawnienie, rozwój i polepszenie jakości życia na tyle, na ile jest to możliwe. Mieszkańcy dobrowolnie współuczestniczą w codziennych pracach domowych i gospodarczych Domu