Na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci znajduje się  Zespół Szkół SZKÓL SPECJALNYCH IM. św. ZELLI I LUDWIKA MARTIN, gdzie nasi wychowankowie uczęszczają na zajęcia.
 
ZAPRASZAM NA WITRYNĘ

Zespół Szkół – jest szkołą dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.

W skład Zespołu wchodzą:

  • SZKOŁA PODSTAWOWA,
  • SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY.
W szkole odbywają się także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Szkoła organizuje pracę edukacyjną, opiekuńczą, wychowawczą oraz rewalidacyjną z uczniami w systemie:

  • zajęć lekcyjnych
  • zajęć rewalidacyjnych
  • zajęć terapeutycznych (indywidualnych i grupowych)
  • zajęć pozalekcyjnych
  • wycieczek szkolnych i klasowych
  • imprez szkolnych, integracyjnych, artystycznych, sportowych, religijnych itp.