HYDROTERAPIA  
Zajęcia z zakresu hydroterapii prowadzą fizjoterapeuci
– P. Michał,  P. Artur i s. Natanaela

Hydroterapia, dział fizjoterapii, inaczej wodolecznictwo, akwaterapia (łac. aqua = woda) – metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.

ZABIEGI WYKONYWANE W DPS DLA DZIECI

Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia hydrostatycznego wody:

  • kąpiele całkowite,
  • kąpiele częściowe,
  • kąpiele kinezyterapeutyczne,
  • kąpiele perełkowe,
  • kąpiele aromatyczne,
  • masaż podwodny,
Poprzez stosowanie zabiegów hydroterapii uzyskujemy:
  • obniżone napięcie mięśniowe,
  • ułatwienie nauki poruszania się w pionie,
  • nowe doświadczenia sensomotoryczne pochodzące ze środowiska wodnego, takie jak czucie własnego ciała w stosunku do otaczającej przestrzeni,
  • ułatwienie wykonania ruchu czynnego,