INFORMATYKA – ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

CELE PROGRAMU:

  • wprowadzenie w świat technologii komunikacyjno – informacyjnych,
  • rozwijanie umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu komputerowego,
  • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego i higienicznego użytkowania komputera,
  • rozwijanie aktywności poznawczej wychowanka,
  • spełnienie oczekiwań wychowanka.

FORMY PRACY Biorąc pod uwagę indywidualne możliwości intelektualne i sprawnościowe wychowanka należy zwrócić uwagę na indywidualizację stopnia trudności wykonywanych zadań, indywidualne tempo pracy, stwarzanie sytuacji, w których dzieci same dostrzegają nowe problemy i z własnej inicjatywy podejmują się ich rozwiązania.

METODY PRACY Zajęcia komputerowe odbywają się w pracowni z komputerami gdzie dzieci pracują bezpośrednio przy komputerach i laptopie. Metody nauczania oparte są na czynnościach praktycznych, gdyż wymagają zaangażowania i działania ze strony wychowanków. Prace praktyczne poprzedzają wskazówki ze strony terapeuty.