INFORMATYKA – ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

CELE PROGRAMU:

 • wprowadzenie w świat technologii komunikacyjno – informacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu komputerowego,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego i higienicznego użytkowania komputera,
 • rozwijanie aktywności poznawczej wychowanka,
 • spełnienie oczekiwań wychowanka.

ZAPOZNAĆ WYCHOWANKA Z:

 • zasadami korzystania z pracowni komputerowej,
 • zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podstawowymi elementami komputera,
 • prawidłowym uruchamianiem i wyłączaniem komputera,
 • urządzeniami wejścia i wyjścia,
 • korzystanie z klawiatury, myszki, monitora, drukarki, dyskietek, płyty CD-ROM
 • opanowanie pojęć: kursor, pasek narzędzi, okno, ikona itp.
 • korzystanie z oprogramowania służącego do rysowania i malowania,
 • zapoznanie z programem graficznym Paint i jego możliwościami,
 • poznanie paska narzędzi,
 • tworzenie prostych rysunków i ich przekształcanie,
 • korzystanie z gier edukacyjnych przygotowujących do nauki czytania, pisania, liczenia, rozróżniania kolorów, kształtów, rozbudzania kreatywności  wychowanka

FORMY PRACY Biorąc pod uwagę indywidualne możliwości intelektualne i sprawnościowe wychowanka należy zwrócić uwagę na indywidualizację stopnia trudności wykonywanych zadań, indywidualne tempo pracy, stwarzanie sytuacji, w których dzieci same dostrzegają nowe problemy i z własnej inicjatywy podejmują się ich rozwiązania.

METODY PRACY Zajęcia komputerowe odbywają się w pracowni z komputerami gdzie dzieci pracują bezpośrednio przy komputerach i laptopie. Metody nauczania oparte są na czynnościach praktycznych, gdyż wymagają zaangażowania i działania ze strony wychowanków. Prace praktyczne poprzedzają wskazówki ze strony terapeuty.

TREŚCI
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem
 • Regulamin pracowni komputerowej.
 • Wpływ komputera na zdrowie człowieka.
 • Zapoznanie z budową i podstawowym działaniem komputera
 • Wyróżnianie i nazywanie elementów zestawu komputerowego.
 • Znajomość przeznaczenia poszczególnych elementów zestawu komputerowego.
 • Uruchamianie komputera za pomocą myszki i klawiatury.
 • Uruchamianie stacji dysków CD.
 • Prawidłowe kończenie pracy z komputerem
 • Korzystanie z komputerowych gier i zabaw edukacyjnych
 • Uruchamianie gier, poznawanie zasad ich działania.
 • Używanie lewego i prawego przycisku myszy.
 • Używanie wybranych klawiszy z klawiatury komputerowej, np. klawiszy ze strzałkami i klawisza Enter.
 • Wykonywanie kolejnych działań zgodnie z poleceniami.
 • Rysowanie – praca w edytorze grafiki Paint
 • Zapoznanie z Przybornika.
 • Poznawanie działania wybranych narzędzi z Przybornika: Wypełnianie kolorem, Prostokąt, Elipsa, Tekst, Linia, Ołówek, Gumka, Aerograf, Pędzel, Lupa, Zaznacz, Zaznacz dowolny kształt.
 • Wykonywanie prostych poleceń dotyczących użycia wybranych narzędzi z Przybornika.
 • Zapoznanie z możliwością powiększania, zmniejszania, usuwania i kopiowania wybranych elementów rysunku.
 • Wykonywanie poleceń dotyczących kopiowania, usuwania, zmniejszania i powiększania wybranych elementów rysunku.
 • Pisanie liter i pojedynczych wyrazów – praca w edytorze tekstu MS Word
 • Zapoznanie z działaniem wybranych klawiszy na klawiaturze komputerowej: klawiszy literowych, klawisza Spacji, Delete i Backspace, Alt (prawy), Shift i Caps Lock, Enter.
 • Wykonywanie prostych poleceń dotyczących użycia wybranych klawiszy.
Programy komputerowe dla dzieci
 •  „Liczę z Reksiem”
 • „Sklep”
 • „Kolory i kształty”
 • ,,Poznaję literki”
 • „Mój pierwszy elementarz”
 • „Poznaje literki i liczby”
 • „Logopedyczne zabawy”
 • „Logo obrazki”
 • „Puzzle”
 • „Sam czytam”
 • „Sam piszę”