ZAJĘCIA KULINARNE
 
Zajęcia kulinarne są znakomitą okazją umożliwiającą wychowankom niepełnosprawnym poznawanie otaczającego świata. Dzieje się to poprzez osobiste doświadczenie, przeżywanie i zaangażowanie wielu zmysłów. Wdrażają w czynności samoobsługowe, uczą przygotowywania prostych posiłków, obsługi sprzętu AGD, nakrywania stołu, kształtują nawyki kulturalnego zachowania się przy stole oraz są przyjemną formą uwrażliwiania zmysłów.
Zajęcia sprawiają wiele radości, cieszą nie tylko oczy, ale i podniebienia…