Zajęcia Kulturalno Oświatowe
prowadzi  – P. WIKTORIA KOSZYK
Instruktor do spraw kulturalno-oświatowy Pani Wiktoria zapewnia wychowankom Naszego Domu możliwość udziału w:
 • wycieczkach,
 • piknikach,
 • grillach,
 • zabawach terenowych,
 • wspólnych uroczystościach okolicznościowych,
 • imieninach, urodzinach.
W ramach zajęć kulturalno-oświatowych mieszkańcy biorą też udział w wyjazdach;
 • na koncerty,
 • do kina,
 • do teatru,
 • do opery,
 • na wycieczki bliższe i dalsze
Pani Wiktoria, jest do dyspozycji mieszkańców, służąc im pomocą w doborze lektur, prasy, programów TV i filmów DVD. Czuwa ona nad tym, by wychowankowie mieli organizowany czynny wypoczynek w postaci spacerów, gier towarzyski, zabaw tanecznych itp. Dla mniej sprawnych mieszkańców, którzy nie mogą sami aktywnie uczestniczyć w tego rodzaju zajęciach, instruktor kulturalno-oświatowy przeprowadza zajęcia indywidualne dostosowane do ich możliwości (czytanie książek, gry i zabawy, dyskusje i rozmowy, itp.).