Terapię logopedyczną prowadzi logopeda Pani Małgorzata Iwanicka
 
Terapia logopedyczna w DPS dla Dzieci polega na;
systematycznym zamierzonym oddziaływaniu, ukierunkowanym na usuwanie zaburzeń mowy, które nie tylko utrudniają interakcje językową, ale również i poznawanie rzeczywistości.

Celem nadrzędnym oddziaływań terapeutycznych – jest odbudowanie kompetencji komunikacyjnej, językowej, kulturowej poprzez stymulację wielokierunkową, wywołanie pożądanych zachowań werbalnych i niewerbalnych o znaczeniu komunikacyjnym, aktywizację czynności poznawczych.

Na terapię logopedyczną prowadzoną w DPS składa się diagnoza logopedyczna oraz właściwa praca logopedyczna, oparta na utrwalaniu i automatyzacji wykonywanych ćwiczeń.