Terapię logopedyczną prowadzi logopeda Pani Małgorzata Iwanicka
 
Terapia logopedyczna w DPS dla Dzieci polega na;
systematycznym zamierzonym oddziaływaniu, ukierunkowanym na usuwanie zaburzeń mowy, które nie tylko utrudniają interakcje językową, ale również i poznawanie rzeczywistości.

Celem nadrzędnym oddziaływań terapeutycznych – jest odbudowanie kompetencji komunikacyjnej, językowej, kulturowej poprzez stymulację wielokierunkową, wywołanie pożądanych zachowań werbalnych i niewerbalnych o znaczeniu komunikacyjnym, aktywizację czynności poznawczych.

Na terapię logopedyczną prowadzoną w DPS składa się diagnoza logopedyczna oraz właściwa praca logopedyczna, oparta na utrwalaniu i automatyzacji wykonywanych ćwiczeń.

Celem diagnozy logopedycznej – jest potwierdzenie i ustalenie kierunku terapii logopedycznej z danym mieszkańcem, bądź wykluczenie istnienia zjawisk logopedycznych na podstawie wcześniej dobranych technik i narzędzi badawczych.

Diagnoza prowadzona jest w oparciu o

 • wywiad logopedyczny,
 • obserwację,
 • badanie rozumienia mowy czynnej, biernej,
 • badania specjalistyczne,
 • badania uzupełniające.
Program oddziałuje na wszystkie funkcje, które łączą się z mową czy to w sposób pośredni, czy bezpośredni, na przykład: pamięć, uwaga, słuch, postrzeganie, koordynacja. Wykorzystywane są ćwiczenia z użyciem materiałów o znaczeniu konkretnym, a także ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE ogólny plan pracy logopedy
Usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • Ćwiczenia języka;
 • Ćwiczenia warg;
 • Ćwiczenia dolnej szczęki;
 • Usprawnianie wędzidełka;
 • Usprawnianie podniebienia miękkiego – czynne;
 • Masaż dziąseł;
 • Masaż policzków, przełyku, warg – czynne;
Ustalenie prawidłowego toru oddechu
 • Ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy;
 • Ćwiczenia zwiększające pojemność płuc;
 • Ćwiczenia e ekonomicznym zużywaniu powietrza w czasie mówienia;
 • Wzmocnienie mięśni biorących udział w oddychaniu;
 • Rozruszanie przepony;
Ćwiczenia rytmizujące
 • Wykonywanie ćwiczeń w określonym tempie przy muzyce;
 • Towarzyszenie muzyki do ćwiczeń ruchowych;
 • Kształtowanie wydolności aparatu głosotwórczego regulującego oddech;
 • Aktywny udział uczniów w czasie śpiewu;
 • Ćwiczenia przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych;
 • Ćwiczenia słuchowo-ruchowe;
 • Ćwiczenia rytmiczne;
 • Ćwiczenia ruchowe na sygnały muzyczne i słowa;
 • Muzykowanie;
 • Kształtowanie form ruchowo-przestrzennych;
Ćwiczenia słuchowe
 • Rozpoznawanie i rozróżnianie szmerów i dźwięków naturalnych;
 • Naśladowanie dźwięków;
 • Słuchowa analiza mowy – fonematyka;
 • Wyodrębnianie samogłoski nagłosowej przez przedłużanie nagłosu;
Stymulacja języka
 • Terapia w naturalnym środowisku dziecka;