POMOC W GOSPODARSTWIE ROLNYM
 
 Wychowankowie zajęć mają możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą; zajmują się pielęgnacją kwiatów doniczkowych, skrzynek balkonowych, która polega na podlewaniu kwiatów, hodowaniu roślin doniczkowych i ogrodowych. Wykazują dbałość o rabaty kwiatowe, trawniki. Praca przy pielęgnacji zieleni kształtuje poczucie estetyki, uczy umiejętności współpracy w grupie. Zajęcia mają również aspekt edukacyjny, pozwalają nabywać wiedzę z zakresu botaniki.

 Wychowankowie pomagają podczas

 • Zasiewu wiosennego
 • Zbierania zboża z pola
 • Zbierania ziemniaków
 • Zbierania owoców z sadu
 • Zbierania warzyw z ogrodu
 • Koszenie trawników
 • Grabienie liści
 • Odśnieżanie
Ta forma terapii opiera się głównie na wykorzystaniu różnorodnych rodzajów pracy.
 
Cele te są realizowane poprzez:
 • prace porządkowe wewnątrz budynków( sprzątanie pokoi, dbanie o porządek w szafkach, ścielenie łóżek, itp.)
 • prace porządkowe wokół budynków (zamiatanie kostki, plewienie rabatek, zbieranie połamanych gałęzi, grabienie liści, itp.)
 • organizowanie konkursów czystości
 • pogadanki dotyczące ekologii (segregacja śmieci, pogłębianie świadomości ekologicznej)
 • nauka samodzielności poprzez uczenie nawyków dbania o higienę osobistą i ogólny wygląd
Wszechstronne oddziaływania terapeutyczne odkrywają ogromny potencjał, energię, zdolności i potrzeby osób niepełnosprawnych. Rozbudzanie wiary w siebie i swoje możliwości przynosi efekty na różnych płaszczyznach pracy terapeutycznej. Mając wszystko to na uwadze, jak też wiele innych aspektów związanych z terapią zajęciową prowadzimy różnorodne zajęcia terapeutyczne, które stwarzają możliwości nabywania przez naszych podopiecznych wielu ważnych kompetencji społecznych. Terapia zajęciowa jest jedną z płaszczyzn, gdzie nawiązywane są relacje i rozwijane umiejętności komunikowania się.
WSPÓLNIE LUBIMY PRACOWAĆ