Terapię Pedagogiczną prowadzi Pedagog s. Mariola Klara
 
Terapia pedagogiczna prowadzona w DPS dla Dzieci polega na;

systematycznym prowadzeniu z mieszkańcami oddziaływań pedagogicznych, mających charakter zajęć ukierunkowanych na stwarzanie  możliwości wszechstronnego rozwoju i usprawnianie zaburzonych funkcji wzroku, słuchu, ruchu, za pomocą różnych metod wspomagania psychoruchowego.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Zajęcia indywidualne prowadzone są najczęściej z mieszkańcami niepełnosprawnymi w stopniu głębokim oraz ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju, natomiast zajęcia grupowe z osobami dobranymi pod kątem zbliżonych możliwości poznawczych.