Terapię Pedagogiczną prowadzi Pedagog s. Mariola Klara
 
Terapia pedagogiczna prowadzona w DPS dla Dzieci polega na;

systematycznym prowadzeniu z mieszkańcami oddziaływań pedagogicznych, mających charakter zajęć ukierunkowanych na stwarzanie  możliwości wszechstronnego rozwoju i usprawnianie zaburzonych funkcji wzroku, słuchu, ruchu, za pomocą różnych metod wspomagania psychoruchowego:

 • Metody W. Sherborne – ruch rozwijający,
 • Metody Denisona,
 • Metody alternatywnej i wspomagającej komunikacji,
 • Metody Ch. Knillów – „Programów aktywności” oraz „Dotyk i komunikacja”.  

Celem terapii pedagogicznej jest:

 • stymulowanie i usprawnianie procesów poznawczych,
 • wyrabianie i rozwijanie aktywności twórczej,
 • zainteresowań,
 • aktywizowanie i rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wyrabianie i rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • wyrabianie i rozwijanie orientacji i ruchu w przestrzeni,
 • rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej,
 • kształtowanie i stymulacja zmysłów,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Zajęcia indywidualne prowadzone są najczęściej z mieszkańcami niepełnosprawnymi w stopniu głębokim oraz ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju, natomiast zajęcia grupowe z osobami dobranymi pod kątem zbliżonych możliwości poznawczych.

Praca terapeutyczna oparta jest na diagnozie mieszkańca, jego obserwacji, a także na ramowym indywidualnym programie rozwoju, który zawiera: ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne zaburzonych funkcji, ćwiczenia psychomotoryczne oraz relaksacyjne.