Pracownicy DPS dla Dzieci w Ścinawce Dolnej
 
wypełniają swe obowiązki w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i podczas nocnych dyżurów. Posiadają kwalifikacje wymagane przez Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. Nr 61, poz. 709), dla pracowników domów pomocy społecznej.
 
KADRA DPS DLA DZIECI 
 • dyrektor
 • księgowa
 • pracownik socjalny,
 • magazynier
 • dietetyk
 • rehabilitanci,
 • pielęgniarki,
 • lekarz pierwszego kontaktu,
 • lekarz psychiatra,
 • opiekunowie,
 • pokojowe,
 • sprzątaczka,
 • praczki,
 • kucharki,
 • konserwatorzy,
 • kierowca,
 • psycholog,
 • pedagog,
 • logopeda,
 • instruktorzy terapii zajęciowej,
 • instruktor kulturalno – oświatowych
 • osoby pracujące w gospodarstwie,