W zakresie usług pielęgnacyjno–opiekuńczych świadczonych przez  DPS dla Dzieci wychowankowie mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską, która ukierunkowana jest na bieżącą obserwację i ocenę stanu zdrowia mieszkańców.

 Pielęgniarki udzielają fachowej pomocy,

 • wykonują zlecenia lekarskie,
 • zabiegi pielęgnacyjne,
 • opatrunki,
 • wydają mieszkańcom leki,
 • wykonują zlecone iniekcje,
 • wykonują pomiary, badania i opatrunki,
 • dokonują wstrzyknięć,
 • zmiany i pielęgnacji cewników,
 • zaopatrują mieszkańców w leki,
 • środki ortopedyczne i pomocnicze.

Ponadto udzielają pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach i prowadzą dokumentację dotyczącą stanu zdrowia mieszkańców, dbają o estetykę pomieszczeń.

Opiekę medyczną świadczy zespół wykwalifikowany

 • Pielęgniarki pod nadzorem lekarza pierwszego kontaktu, psychiatry, lekarzy z przychodni specjalistycznych.  

Opiekę i terapię świadczą specjaliści

 • psycholog,
 • pedagog,
 • logopeda,
 • instruktorzy terapii zajęciowej,
 • instruktor ds. kulturalno-oświatowych,
 • fizjoterapeuci,
 • rehabilitanci,
 • pracownik socjalny,
 • opiekunki,
 • pokojowe,
 Personel Domu służy pomocą w każdej sytuacji, jest oddany, pełen ciepła i troski.
Ludzie ci, oprócz doświadczenia mają ogromne serca.