Terapię psychologiczną prowadzi psycholog Pani Dorota Białoń
 
Celem terapii psychologicznej prowadzonej w DPS dla Dzieci jest m.in.:
 • poprawa stanu psychicznego mieszkańców;
 • rozwój ich osobowości;
 • minimalizowanie deficytów poznawczych;
 • zmniejszenie natężenia objawów chorobowych oraz polepszenie radzenia sobie z nimi;
 • niwelowanie poczucia osamotnienia, opuszczenia oraz odizolowania;
 • zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości;
 • wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach;
 • wyzwalanie procesów twórczego działania;
 • wykształcenie motywacji wewnętrznej u mieszkańca oraz umiejętności wykorzystywania swoich możliwości;
 • wyrabianie postawy zaradności życiowej;
 • rozwój umiejętności interpersonalnych;
 • usamodzielnianie.
Psycholog nie tylko świadczy pomoc psychologiczną dla mieszkańców Domu, ale także udziela wsparcia i porad pracownikom