Terapię psychologiczną prowadzi psycholog Pani Dorota Białoń
 
Celem terapii psychologicznej prowadzonej w DPS dla Dzieci jest m.in.:
 • poprawa stanu psychicznego mieszkańców;
 • rozwój ich osobowości;
 • minimalizowanie deficytów poznawczych;
 • zmniejszenie natężenia objawów chorobowych oraz polepszenie radzenia sobie z nimi;
 • niwelowanie poczucia osamotnienia, opuszczenia oraz odizolowania;
 • zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości;
 • wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach;
 • wyzwalanie procesów twórczego działania;
 • wykształcenie motywacji wewnętrznej u mieszkańca oraz umiejętności wykorzystywania swoich możliwości;
 • wyrabianie postawy zaradności życiowej;
 • rozwój umiejętności interpersonalnych;
 • usamodzielnianie.
Terapia psychologiczna poprzedzona jest diagnozą każdego mieszkańca w oparciu o
 • wywiad,
 • obserwację,
 • testy i kwestionariusze.

Program oddziaływań terapeutycznych obejmuje zarówno terapię indywidualną jak i grupową. Psycholog w swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim elementy psychoterapii podtrzymującej, behawioralno-poznawczej, rehabilitacji neuropsychologiczne. W zależności od jednostki chorobowej oraz istoty problemu wykorzystuje odpowiednie techniki terapeutyczne. Stosuje również psycho-rysunek, relaksację i psychoedukację.

Prowadzi treningi psychologiczne takie jak:

 • rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacji międzyludzkich,
 • umiejętności prowadzenia rozmowy,
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • zachowania asertywne.
Psycholog nie tylko świadczy pomoc psychologiczną dla mieszkańców Domu, ale także udziela wsparcia i porad pracownikom