s. Estera Barbara
Markowska

dyrektor DPS

s. Honorata Marta Kamińska

administracja

s. Natanaela Anna Sienkiewicz

rehabilitantka

s. Sylwia Teresa
Szatkiewicz

przełożona wspólnoty pielęgniarka

s. Marlena
Szymczak

pielęgniarka

s. Klara Mariola
Krupa

dyrektor szkoły, pedagog