s. Estera Barbara
Markowska

dyrektor DPS

s. Alberta Małgorzata
Świerżyńska

administracja

s. Rafaela Katarzyna
Kubacka

księgowa

s. Sylwia Teresa
Szatkiewicz

pielęgniarka

s. Marlena
Szymczak

pielęgniarka

s. Klara Mariola
Krupa

dyrektor szkoły, pedagog

s. Miriam Irena
Czynszak

przełożona wspólnoty, kucharka

s. Emilia Agnieszka Piotrowska

nauczyciel, wychowawca, katechetka