SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
 
Sala doświadczania świata to realizacja programu zapewniającego osobom niepełnosprawnym wyciszenie emocjonalne, łagodzenie stresów, relaks, zabawę, o co się z tym wiąże – rozwój. Dzięki tej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście

Sala doświadczania świata tworzy świat przeżyć, w którym niepełnosprawny czuje się dobrze, i w którym może być sam ze sobą. Poznaje świat według własnej metody poprzez aktywację zmysłów, na podstawie własnego tempa i własnej decyzji.

Przebywanie w sali doświadczania świata nie musi być nadzorowane przez specjalistów – rolę terapeutów mogą pełnić opiekunowie będą rodzice. Ogromne znaczenie ma więź emocjonalna, istniejąca pomiędzy pacjentem a opiekunem. Wspólne przebywanie pogłębia i intensyfikuje kontakt, wpływa bardzo pozytywnie na więzi już istniejące, wyzwala nowe przeżycia, jest czymś więcej niż terapią.

Sala doświadczania świata jest to pomieszczenie, w którym przy świadomie skomponowanych urządzeniach, proponowane są bodące o określonym natężeniu i pierwszorzędnym znaczeniu. Osoby niepełnosprawne zostają zaktywizowane w stopniu podstawowym poprzez oddziaływanie na zmysły światłem, zapachem, odgłosem, muzyką.

Gabinet doświadczania świata to sala terapeutyczna przeznaczona dla osób ze zmysłowymi, poznawczymi lub fizycznymi niepełnosprawnościami. 

Gabinet doświadczania świata jest miejscem zabawy, rekreacyjnej i wielozmysłowej, dla osób z niepełnosprawnościami, które zapewnia im stymulację i odprężenie za pomocą zapachu, dotyku, dźwięku, koloru i światła.
 
Oddziałuje korzystnie na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności i umożliwia odprężenie lub stymulację. Pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się na inne sytuacje i w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji. Każdy potrzebuje odprężenia i uczucia przyjemności, także ludzie z niepełnosprawnościami.

CELE TERAPEUTYCZNE REALIZOWANE W SALI

sala stanowi urozmaiconą, ciekawą formę spędzania wolnego czasu wprowadza uczestników w stan relaksacji i odpoczynku zwiększa aktywność i motywację do poznawania zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu

 • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
 • zwiększa ofertę poznawania nowych bodźców
 • zwiększa wrażliwość
 • zwiększa bazę doświadczeń
 • rozwija zainteresowania oraz procesy poznawcze
 • poprawia orientację w schemacie ciała oraz w przestrzeni
 • motywuje do podejmowania aktywności
 • nabieranie świadomości istnienia
FILOZOFIA GABINETU DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
 • Dzieci z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami często nie mają dostępu do tradycyjnych form wypoczynku i zabaw.
 • Dzieci mają prawo do dobrego wypoczynku i zabawy bez względu na ich rezultaty i bez uprzednio określonych celów.
 • Dzieci mają prawo do wyboru zajęć w gabinecie doświadczania świata przy jak najmniejszej ingerencji dorosłych.
 • Dzieci potrzebują doznań zmysłowych. Gabinet doświadczania świata ma im umożliwić zmysłową integrację, odprężenie i uczenie się interakcyjne.
 • Dzieci mają prawo do przeżywania odprężenia w bezpiecznym otoczeniu.
Wszystkie rodzaje stymulacji, które stosujemy w Sali Doświadczania Świata są przeprowadzane z dużą ostrożnością. Bodźce, które wykorzystujemy są odpowiednio dobrane i dozowane w ściśle określonym czasie. Ważne są indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne naszych wychowanków
 

Dlatego „pracując” w Sali Doświadczania Świata musimy wpływać na jego wszechstronny rozwój stymulując bodźce:

 • wzrokowe: rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej rozwijanie i wydłużanie czasu koncentracji rozwijanie spostrzegawczości rozwijanie kierunkowości spostrzegania
 • słuchowe: rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej i słuchowo – wzrokowej rozwijanie i usprawnianie koncentracji na bodźcach słuchowych doświadczanie znaczenia pojęć, np. głośno – cicho poszerzanie zasobów doświadczeń w zakresie percepcji słuchowych
 • dotykowe: nabywanie doświadczeń dotykowych aktywizacja zmysłu dotyku poprzez „badanie” przedmiotów o różnej fakturze
 • węchowe: poszukiwanie źródła zapachu zdobywanie doświadczeń zapachowych
 • smakowe: rozwijanie percepcji smakowych nabywanie umiejętności różnicowania smaku
 • równowagi: usprawnianie napięcia mięśniowego rozwijanie orientacji w przestrzeni kształtowanie orientacji w schemacie ciała doświadczanie ruchu / aktywności