SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
 
Sala doświadczania świata to realizacja programu zapewniającego osobom niepełnosprawnym wyciszenie emocjonalne, łagodzenie stresów, relaks, zabawę, o co się z tym wiąże – rozwój. Dzięki tej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście. Sala doświadczania świata tworzy świat przeżyć, w którym niepełnosprawny czuje się dobrze, i w którym może być sam ze sobą. Poznaje świat według własnej metody poprzez aktywację zmysłów, na podstawie własnego tempa i własnej decyzji.

CELE TERAPEUTYCZNE REALIZOWANE W SALI – sala stanowi urozmaiconą, ciekawą formę spędzania wolnego czasu wprowadza uczestników w stan relaksacji i odpoczynku zwiększa aktywność i motywację do poznawania zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu

  • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
  • zwiększa ofertę poznawania nowych bodźców
  • zwiększa wrażliwość
  • zwiększa bazę doświadczeń
  • rozwija zainteresowania oraz procesy poznawcze
  • poprawia orientację w schemacie ciała oraz w przestrzeni
  • motywuje do podejmowania aktywności
  • nabieranie świadomości istnienia
Wszystkie rodzaje stymulacji, które stosujemy w Sali Doświadczania Świata są przeprowadzane z dużą ostrożnością. Bodźce, które wykorzystujemy są odpowiednio dobrane i dozowane w ściśle określonym czasie. Ważne są indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne naszych wychowanków.