ZAJĘCIA BAWIMY SIĘ W TEATR
 
Wychowankowie wykazują wiele inwencji twórczych i zdolności aktorskich, wiele zajęć wiąże się z nauką ról, zrozumieniem całości inscenizacji, zapamiętaniem poszczególnych kwestii. Ważnym aspektem pracy terapeutów jest minimalizacja stresu związanego z ekspozycją społeczną podczas publicznych przedstawień przygotowanych programów

Zagadnienia do realizacji

 • Usprawnienie narządów mowy ( szczęki, języka , warg)
 • Wydłużenie fazy wydechowej
 • Ćwiczenia dykcji – wymowa samogłosek nosowych i ustnych oraz spółgłosek
 • Kształtowanie swobodnej ekspresji scenicznej na podstawie nowego tekstu.

W celu poprawy gry aktorskiej, we współpracy z logopedą  wychowankowie wykonują różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe, mające na celu wyrabianie prawidłowego oddechu dla mowy, polegające na wydłużaniu fazy wydechowej oraz nauce ekonomicznego zużywania powietrza, a także synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi oraz ćwiczenia oddechu przeponowego.

Wychowankowie wykonują również ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, głównie język i wargi, ćwiczą i utrwalają prawidłową realizację głosek. Bardzo duże znaczenie mają ćwiczenia głosowe, które pozwalają na wyrabianie właściwej tonacji głosu, możliwość modulacji głosem, a co za tym idzie uzyskanie prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach.

Bardzo dobrym i chętnie wykonywanym przez dzieci ćwiczeniem jest naśladowanie odgłosów zwierząt, przyrody, przedmiotów użytkowych, itp.

Doskonałym natomiast ćwiczeniem słuchowym jest rozróżnianie głosek źle i dobrze wypowiedzianych, wystukiwanie rytmu oraz powtarzanie krótkich fraz w podanym rytmie. Ćwiczenia słuchowe mają usprawnić odbiór różnych bodźców akustycznych, ale przede wszystkim odbiór mowy.

Nasze kółko teatralne daje możliwość rozwijania mowy dziecka poprzez różnego rodzaju ćwiczenia leksykalne. Są to: opowiadanie historyjek obrazkowych, ilustracji, opowiadanie przeczytanego tekstu i odpowiedzi na pytania do niego, gry i zabawy ortofoniczne, a także ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

METODY PRACY:

1. Metody aktywne:     

 • Ćwiczenia praktyczne
 • Zabawy aktywizujące
 • Grupy zadaniowe
 • Burza mózgów
 • Dyskusja
 • Poszukiwania
 • Metoda prób i błędów
 • Gry
 • Autoprezentacja

2.Ćwiczenia dramowe:

 • inscenizacje pantomimiczne
 • wchodzenie w rolę
 • rzeźba
 • zabawy stop – klatka

 3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe:

 • różne rodzaje zabaw ( ruchowe, plastyczne, muzyczno- ruchowe)
 • gry dydaktyczne: rebusy, krzyżówki, zagadki
 • ćwiczenia artykulacji i emisji głosu

4.Inscenizacje na podstawie gotowych tekstów i na bazie własnych pomysłów

5.Kontakt ze sztuką

 • wyjazdy do teatru,kina,
 • opery,
 • teatrzyki przejazdowe w naszym domu
 • obserwowanie występów scenicznych innych grup teatralnych.

W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: autorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Poprzez ekspresję uczniowie mają możliwość uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku światu. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu.

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Daje on dziecku możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania.