Terapia z wykorzystaniem muzyki, ruchu i głosu

Muzykoterapia jest jedną z terapeutycznych metod, której celem jest poprawa psychicznej oraz fizycznej kondycji pacjenta poprzez oddziaływanie na niego muzyką. Opiera się ona na założeniu, zgodnie z którym zarówno słuchanie, jak i granie wspomaga proces powrotu do zdrowia. Ponadto w terapii tej muzyka wykorzystywana jest też do niewerbalnych sposobów komunikowania się u osób niezdolnych do wyrażania swoich uczuć i myśli słowami.

Muzyka wpływa na:
 • samopoczucie człowieka
 • napięcie mięśni
 • układ krążenia (podwyższa lub obniża puls)
 • działa na układ pokarmowy i oddechowy
 • odpowiednio dobraną muzykę stosuje się w łagodzeniu bólu
 • oddziaływanie muzyką stosuje się w chorobach psychosomatycznych, a także w rehabilitacji
 • narządów ruchu

Wychowankom naszego Domu oferuje się następujące formy muzykoterapii:

 1. Muzykoterapia bierna: słuchanie muzyki, udział w zabawach tanecznych, wieczorkach i ogniskach integracyjnych
 2. Muzykoterapia czynna: uczestnictwo występy wokalne, nauka piosenek, poznawanie instrumentów muzycznych, zgaduj zgadula typu – „jaka to melodia”
 3. Reprezentowanie Domu na zewnątrz: taniec, śpiew, przedstawienia.
 4. Wokalne umiejętności na scenie.
 5. Zaproszony gość; Razem pośpiewajmy.
 6. Odwiedziny szkoły muzycznej udział w koncertach szkolnych.
 7. Wyjazdy do Opery Wrocławskiej.